Keshava

One phot.One word.

Keshava.

My Keshava:)

Happy Shri Krishna Janmashtami!